DW 705 Bolimów – Skierniewice

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 705 Bolimów – Skierniewice. Długość remontowanej drogi to 11,5 km. Całkowita wartość projektu wynosi 49 000 000 zł.

W naszym zakresie było posadowienie 9 przepustów o rozmiarach w świetle 4,5m x 1,7m w świetle, wylewanych na mokro i 3 przepustów stalowych o średnicy 1,2m.
Wykonywaliśmy też szereg robót dodatkowych tj. posadowienie barier energochłonnych.