Huta szkła „Czechy” w Trąbkach

Naszym zadaniem w tym przedsięwzięciu jest budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłączy gazowych.