Ulica Cementowa w Łodzi

W ramach kontraktu, na ulicy Cementowej w Łodzi wykonujemy:

– 11 wpustów zasyfonowanych z przyłączy kamionkowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej
– 110m kanalizacji PVC fi 315 w bardzo trudnych warunkach (kolizyjność rurociągu oraz przesiąknięty teren
– 5 przyłączy sanitarnych
– 6 studni betonowych
– przyłącza wodociągowe
– prace dodatkowe wynikające z aneksu do umowy z zamawiającym