Adres do składania CV to: Rekrutacja.Imexbau@interia.pl
UWAGA: tytuł maila ma wyglądać następująco: [Ubiegane stanowisko][Imię i Nazwisko]

Kierownik Robót
Miejsce pracy: wschodnia i centralna część Polski (delegacje tygodniowe)

Zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności:

 • kierowanie robotami na budowie
 • sporządzanie kosztorysów, wycen ofertowych (nieczęsto)
 • przygotowywanie harmonogramów i preliminarzy dla poszczególnych etapów robót
 • przygotowywanie bazy podwykonawców
 • weryfikacja jakościowa i ilościowa wykonywanej pracy podwykonawców
 • rozliczanie podwykonawców

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • wykształcenia wyższego (inżynierskie) na kierunku budownictwo lub inżynierii środowiska
 • doświadczenia na stanowisku kierownika robót
 • mile widziane uprawnienia budowlane
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office, AutoCAD, Programu kosztorysowego (np. Norma PRO)
 • odporności na stres
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole
 • bardzo dobrej koordynacji pracy podwykonawców na budowie
 • prawa jazdy kat. B

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • pracę w wykwalifikowanym zespole pracowników
 • nowy, służbowy samochód osobowy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji (cv i list motywacyjny) na adres Rekrutacja.Imexbau@interia.pl

Przejdz do formularza on-line
Majster/Brygadzista Budowy
Miejsce pracy: wschodnia i centralna część Polski (delegacje tygodniowe)

Zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności:

 • terminową realizację budowy zgodnie z jej harmonogramem
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót drogowych
 • nadzór, koordynację i odpowiednią motywację pracowników oraz podwykonawców
 • bieżące raportowanie z postępu i jakości prowadzonych prac

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość maszyn drogowych
 • prawo jazdy kat. B
 • dokładność, sumienność, rzetelność, skrupulatność
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole
 • bardzo dobrej koordynacji pracy podwykonawców na budowie

W zamian oferujemy:

 • pracę w wykwalifikowanym zespole pracowników
 • służbowy samochód
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • obsługę organizacyjną i prawną

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji (cv i list motywacyjny) na adres Rekrutacja.Imexbau@interia.pl

UWAGA!!!
chętnie zatrudnimy cała brygadę WOD-KAN (ok 5 pracowników) wraz z brygadzistą z wschodniej lub centralnej części polski. Zapewniamy 9 osobowego (profesjonalnie przerobionego) BUSa.

Przy ocenie pracownika będzie brane pod uwagę jego miejsce zamieszkania (ze względów logistycznych).

Przejdz do formularza on-line
Kosztorysant

Zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności:

 • analizę dokumentacji ofertowej spływającej od Klienta
 • sporządzanie przedmiarów, analizę ilościową poszczególnych elementów oferty
 • składanie zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców
 • syntetyczne ujęcie kosztów, określanie współczynników oferty
 • proponowanie optymalizacji i rozwiązań zamiennych
 • przygotowanie ostatecznych ofert dla Klientów

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • wykształcenie kierunkowe, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska lub Budownictwa
 • UWAGA: MILE WIDZIANY STUDENT STUDIÓW ZAOCZNYCH W/W WYDZIAŁÓW
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie (nie wymagane od studentów)
 • biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) oraz Autocad,
  – doskonałych umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność
 • prawo jazdy kat. B

W zamian oferujemy

 • pracę w wykwalifikowanym zespole pracowników
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • długotrwałe zatrudnienie
 • obsługę organizacyjną i prawną
 • zapewnienie praktyk i pomoc w zdobywaniu doświadczenia (dot. Studentów)

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji (cv i list motywacyjny) na adres Rekrutacja.Imexbau@interia.pl

Przejdz do formularza on-line
Cieśla szalunkowy
Miejsce pracy: wschodnia i centralna część Polski (delegacje tygodniowe)

Zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności:

 • wykonanie form dla produkowanych elementów żelbetowych
 • zachowania zasad BHP

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • doświadczenia jako cieśla w prefabrykacji żelbetów
 • znajomości rysunku ciesielskiego
 • umiejętności obsługi maszyn stolarskich
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole
 • zaangażowania, solidności i wydajności pracy

W zamian oferujemy:

 • pracę w wykwalifikowanym zespole pracowników
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • długotrwałe zatrudnienie
 • obsługę organizacyjną i prawną

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji (cv i list motywacyjny) na adres Rekrutacja.Imexbau@interia.pl

Przy ocenie pracownika będzie brane pod uwagę jego miejsce zamieszkania (ze względów logistycznych).

Przejdz do formularza on-line
Kierowca C+E
Miejsce pracy: wschodnia i centralna część Polski (delegacje tygodniowe)

Zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności:

 • kierowanie pojazdem 3 lub 4 osiowym

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy C+E
 • świadectwo kwalifikacji
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole
 • karta kierowcy
 • mile widziane uprawnienia na dźwigi

W zamian oferujemy

 • pracę w wykwalifikowanym zespole pracowników
 • służbowy samochód ciężarowy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • obsługę organizacyjną i prawną

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji (cv i list motywacyjny) na adres Rekrutacja.Imexbau@interia.pl

Przy ocenie pracownika będzie brane pod uwagę jego miejsce zamieszkania (ze względów logistycznych).

Przejdz do formularza on-line

formularz zgłoszeniowy

Imię Nazwisko

Stanowisko

CV