2021

Przebudowa drogi nr 807 w Maciejowicach

W ramach Przebudowy drogi, polegającej na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego wykonaliśmy:

  • Przebudowę przepustu pod koroną drogi (skrzynkowy żelbetowy o przekroju 2,0×1,0m) – 14mb
  • Budowa przepustu z rur betonowych DN600 – 20mb
Skontaktuj się z nami