2018

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w Jazgarzewie

W ramach rozbudowy wykonaliśmy:

 • Rury tłoczne oraz wodociągowe PE 200mb
 • Kanalizacja deszczowa:
  PVC DN160-500 ~ 2100mb
  GRP SN10 DN600 ~ 605mb
  Studnie betonowe ~ 84 kpl
  Wpusty betonowe ~ 112 kpl
  oraz Osadniki wirowe dwukomorowe DN3000
  Przepompownie DN2000

 • Kanalizacja sanitarna:
  Kolektory PVC DN250 ~ 300mb (średnia głębokość wykopu h= 5m, przy zwierciadle wód gruntowych na poziomie h= 1,5-2m)

 • Budowa trzech przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej
  1. Przepust z blachy falistej, o przekroju łukowo-kołowym 1,84×1,39m – 20mb
  2. Przepust z blachy falistej, o przekroju łukowo-kołowym 2,60×1,93m – 22mb (głębokość ponad 5 metrów, na czynnym cieku, przy silnych naporach wód gruntowych)
  3. Przepust z blachy falistej, o przekroju łukowo-kołowym 1,84 x 1,39m – 18,10

Skontaktuj się z nami