2021

Przebudowa drogi krajowej w Kozienicach

W ramach przebudowy drogi krajowej w Kozienicach wykonaliśmy:

  • Kanalizacje deszczową PVC DN160-600 – 1150mb
  • Kanalizację sanitarną PVC DN160-315 – 177mb
  • Wodociągi wraz z przyłączami z rur PE – 936mb
  • Demontaże rurociągów
  • Przepusty pod zjazdami oraz pod koroną drogi
  • Umocnienia rowów
Skontaktuj się z nami